แกรนด์สเปน 8 วัน    อิตาลี - ออสเตรีย-ลิคเค่นสไตย์-สวิส-ฝรั่งเศส 9 วัน
   แกนด์ ออสเตรีย 8 วัน    อิตาลี - ลิทูเนีย - ออสเตรีย 8 วัน
   แกรนด์สาธารณะรัฐเชค 8 วัน    อิตาลี- ฝรั่งเศสใต้-สวิตเซอร์แลนด์ 
 

 แกรนด์ฝรั่งเศส 8 วัน Plan A

   ออสเตรีย - ฮังการี - เชคฯ  8 วัน
   แกรนด์ฝรั่งเศส 8 วัน Plan B    ออสเตรีย - อิตาลีเหนือ - สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 
   แกรนด์ฝรั่งเศส 8 วัน Pland C    ออสเตรีย - เยอรมันใต้ - อิตาลี 9 วัน
   แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน Plan A    เยอรมัน - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยียม - ฝรั่งเศส 8 วัน
   แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน Plan B    เนเธอร์แลนด์ - เบลเยียม - ฝรั่งเศส - สวิส 8 วัน
   แกรนด์เยอรมัน Plan A    สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศสใต้ - สเปน 9 วัน
   แกรนด์ เยอรมัน 8 วัน Plan B    สเปน - โปรตุเกส 9 วัน
   แกรนด์ อิตาลี 8 วัน Plan A    สเปน - ฝรั่งเศส 9 วัน
   แกรนด์ อิตาลี 8 วัน Plan B    ฮังการี - โรมาเนีย 8 วัน
   อังกฤษ- เวลส์-สก๊อตแลนด์ 9 วัน     ฮังการี - สโลวัค - สาธารณะรัฐเชค - โปแลนด์ 8 วัน 
   โครเอเซีย 8 วัน    ตุรกี 8 วัน
   บอลติค 8 วัน    กรีซ 8 วัน
   สแกนดิเนเวีย 8 วัน Plan A    อิหร่าน 8 วัน
   สแกนดิเนเวีย 8 วัน Plan B    จอร์แดน 7 วัน 
   สแกนดิเนเวีย 8 วัน Plan C    จอร์แดน - อิสราเอล 9 วัน
   ไอซ์แลนด์ 7 วัน มหัศจรรย์แห่งแสงเหนือ     อียิปต์ - จอร์แดน 8 วัน
   รัสเซีย 8 วัน    อุเบกิชสถาน 8 วัน
Visitors: 16,820