เที่ยวออสเตรเลีย

 ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศใหม่ที่ตั้งอยู่บนดินแดนเก่าแก่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เป็นทวีปที่เล็กที่สุดในโลก แม้จะมีประวัติความเป็นมาในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่ไม่ยาวนาน ไม่มีอารยธรรมโบราณที่เป็นรากเหง้าของอารยธรรมโลก แต่ออสเตรเลียก็เป็นประเทศที่มี่เอกลักษณ์ของตนเอง มีธรรมชาติสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปเยือนอย่างยิ่ง ด้วยความมีน้ำใจไมตรีของผู้คนและความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ 

 


 

Visitors: 16,680