ประเทศสหรัฐอเมริกา

เลตอเมริกา ดินแดนแห่งเสรีภาพ ที่ทุกคนใผ่ฝันจะได้ไปสัมผัสสักครั้ง ธรรมชาติแปลกและงดงามตระการตา ประเทศที่เป็นเบ้าหลอมรวมชนชาติต่างๆที่อบพยบ เข้าไปอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ทำให้มีความหลากหลาย ทั้งวัฒนธรรม อาหาร ภาษา การแต่งกาย เทคโนโลยี่ที่ก้าวล่ำ การกีฬาที่ล่ำหน้า ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าและสินค้ามากมาย รอให้ท่านมาเลือกซื้อ ในราคาถูก   

Visitors: 16,680